Olga Prosvetova
co-founder, Malina Fashion
Olga Prosvetova